CZYTAJCIE SŁOWO BOŻE WYRAŹNIE, ABY KAŻDY ROZUMIAŁ CO SŁYSZY…

2 kwietnia w koszalińskiej katedrze miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Podczas wieczornej Eucharystii ks. biskup Tadeusz Werno udzielił specjalnego błogosławieństwa starszym ministrantom z pięciu parafii dekanatu Koszalin.

Po ostatnich wakacjach w parafiach: Trójcy Świętej z Kretomina, Podwyższenia Krzyża Świętego, Św. Ignacego z Loyoli, Św. Kazimierza i parafii katedralnej rozpoczął się kurs lektorski dla starszych ministrantów. W tym czasie ministranci poznawali obowiązki lektora, doskonalili umiejętność właściwej emisji głosu, pracowali nad dykcja i zdolnością wyraźnego czytania tekstu. Poznawali również same teksty biblijne, niektórzy z nich (oczywiście, że nasi Łukasz i Patryk) uczestniczyli w kilku konkursach znajomości poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Ostatnie dni upłynęły na przygotowaniach do samej uroczystości. Trzeba było zsynchronizować wysiłki poszczególnych księży opiekunów i z wspomnianych pięciu parafii stworzyć dobrze zgraną wspólnotę przyszłych lektorów.

W środę 2 kwietnia o godz. 18.00 wszystko było już gotowe. W długiej procesji do ołtarza wyszło dwudziestu jeden ministrantów, którzy byli gotowi by na słowo ks. biskupa rozpocząć pełnienie funkcji lektora. Kandydaci zaproszeni przez ks. Antoniego – dziekana Dekanatu Koszalin i wyczytani z imienia i nazwiska przez dk. Konrada stanęli przed ks. biskupem. W bogatym w treści kazaniu usłyszeli jak ważną rolę będą pełnić w zgromadzeniu liturgicznym czytając Słowo Boże. Ks. biskup Tadeusz z właściwą sobie ekspresją udzielił wielu praktycznych rad i wskazówek dotyczących właściwej formy proklamacji Słowa.

Po chwili każdy z kandydatów trzymając księgę Ewangeliarza swoim Amen odpowiedział na dar specjalnego błogosławieństwa. Wszyscy z głębokim przeżyciem uczestniczyli w całej uroczystości. Po powrocie do zakrystii kilku młodszych ministrantów zapytało: a ja kiedy będę mógł zostać lektorem?

Wielkie gratulacje dla Łukasza Plusta, Patryka Kufla i Mirko Caleri – pamiętajcie by czytać Słowo Boże wyraźnie by każdy rozumiał co przez wasze usta Bóg chce powiedzieć naszym parafianom i gościom.

Króluj nam Chryste!!!

• Podziel się przez:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blogger.com
  • Blip
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • email
  • Drukuj