Funkcje i zadania ministrantów naszej parafii

Ministranci parafii katedralnej podzieleni są na sześć grup.
Odróżnia ich strój, stopień wyszkolenia liturgicznego, powierzane zadania
i zakres odpowiedzialności.

 

 • KANDYDACI – stanowią najmłodsza grupę. Ich zadaniem jest poznawanie obowiązków i zasad życia ministranta. Podejmują pierwsze próby wykonywania funkcji liturgicznych. Zapoznają się również ze starszymi kolegami ministrantami. Przychodzą do prezbiterium i pełnia swoja służbę bez dodatkowego stroju. Nabór do tej grupy trwa przez miesiąc wrzesień, a formacja kończy się w trzecią niedziele adwentu uroczystym przyjęciem do grona ministrantów. W rekrutacji nie ma ograniczeń wiekowych, wystarczy by kandydat był samobieżny – czyli potrafił chodzić no i oczywiście chciał zostać MINISTRANTEM.
  1. Noe Pielak
  2. Mateusz Filipek
  3. Norbert Sobczak

 

 • MINISTRANCI MŁODSI – to ci, którzy zostali przyjęci do grona ministrantów i stanowią ich najmłodsza grupę. Uczą się właściwego wykonywania zadań liturgicznych i systematyczności w dyżurach. Poznają dokładniej zwyczaje panujące w kościele i zakrystii. Nadal przypatrują się starszym kolegom. Integrują się z ministrancką rodziną. Ich strojem jest biała komża.
  1. Mikołaj Neubauer
  2. Patryk Markowski
  3. Krystian Kosior
  4. Borys Sworowski
  5. Igor Sworowski
  6. Igor Rependa
  7. Dorian Maniszewski
  8. Dawid Teofilak
  9. Paweł Plust

 

 • MINISTRANCI STARSI – to kolejna grupa, którą stanowią ministranci dłużej służący przy ołtarzu. Po pierwszym pełnym roku służby najlepsi – czyli najpilniejsi MŁODSI MINISTRANCI (już po Pierwszej Komunii Świętej) biorą udział w specjalnym szkoleniu doskonalącym wiedzę i sprawność liturgiczną. Szkolenie kończy się egzaminem, a ci którzy go zdadzą są podnoszeni w godności do tytułu STARSZEGO MINISTRANTA. Oprócz komży ubierają wyróżniającą ich pelerynką. Podczas uroczystości otrzymują bardziej odpowiedzialne zadania i służą pomocą i wzorem KANDYDATOM i MŁODSZYM MINISTRANTOM.
  1. Maksymilian Maniszewski
  2. Bartłomiej Cisoń
  3. Antoni Lebiedowicz
  4. Krystian Sławiński
  5. Teofilak Adam
  6. Kacper Rutkowski
  7. Filip Maciejewski
  8. Hubert Rependa
  9. Mateusz Trejder
  10. Plust Stanisław
  11. Paweł Kurowski
  12. Adam Kołodziejczyk

 

 • LEKTORZY– to kolejna w hierarchii grupa. STARSI MINISTRANCI, którzy wykazali się właściwym zaangażowaniem w wypełnianiu dyżurów, oraz aktywnością w życiu wspólnoty ministranckiej i rozpoczęli naukę w szkole gimnazjalnej mogą rozpocząć kurs lektorski. Poznają lepiej Pismo Święte, zapoznają się z bohaterami biblijnymi. Uczą się też zasad wymowy i właściwego akcentowania oraz dykcji. Pozytywnie ukończony kurs jest zwieńczony uroczystym udzieleniem posługi lektora prze ks. Biskupa. LEKTORZY najważniejsze funkcje liturgiczne, są obarczeni dużą odpowiedzialnością. Stanowią wzór dla wszystkich młodszych kolegów, a podczas służenia wyznaczają młodszym zadania przy ołtarzu. Ich strojem jest biała alba.
  1. Paweł Ziętara
  2. Cezary Kołodziejczyk
  3. Mateusz Sługocki
  4. Michał Pańko
  5. Adam Małecki
  6. Tomasz Grygorowicz
  7. Igor Kułakowski
  8. Osial Cezary
  9. Patryk Kufel

 

 • MINISTRANCI I LEKTORZY SENIORZY – grupę tę stanowią panowie, którzy pomimo obowiązków rodzinnych i zawodowych przychodzą i nadal służą przy ołtarzu i pełnia funkcję lektora i ministranta. Bywa, że pełnią równocześnie funkcję kościelnego – przygotowują ołtarz, pomagają w zbieraniu ofiar. Ich strojem jest biała komża.
  1. Kamil Teofilak
  2. Jakub Światek
  3. Jarosław Świątek
  4. Aleksander Rutkowski
  5. Witold Cienkowski
  6. Dominik Czeszyński
  7. Marek Plust
  8. Adam Teofilak senior
  9. Grzegorz Szumilas
  10. Maciej Szperling
  11. Oskar Wiśniewski
  12. Mirko Caleri
  13. Arkadiusz Małecki

 

 • NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII – to wyróżnieni panowie, którzy na zaproszenie i polecenie ks. Proboszcza uczestniczyli w kursie dla szafarzy i otrzymali od biskupa posługę rozdzielania Komunii Świętej. Pomagają w rozdzielaniu Eucharystii, mogą zanosić Komunię Świętą chorym.
  1. Andrzej Rybak
  2. Bogdan Wróblewski
  3. Jan Karwat
  4. Andrzej Dziduch
  5. Wiesław Łaciński
  6. Roman Sługocki
• Podziel się przez:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Blip
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Tumblr
 • email
 • Drukuj

4 Responses to Funkcje i zadania ministrantów naszej parafii

 1. Pokaźna „gromadka” Katedralnych ministrantów i kandydatów wciąż przybywa

 2. Z roku na rok coraz więcej i więcj przybywa Ministrantów dzięki wielkiemu sercu ks Mariusza, który swoją postawą jest wzorcem do posługi przy ołtarzu.

 3. I co raz Nas więcej do słuzby przy ołtarzu AD2012

 4. Super Grupa pod przewodnictwem ks. Mariusza Ambroziewicz jest Nas na ranie osiemdziesięciu. To może zostaniemy zauważeni przez Biskupa i przydzieli dla Naszej Grupy Ministranckiej własną salkę na zbiórki i czytania Pisma Świętego tu Mamy super wyniki.