Funkcje i zadania ministrantów naszej parafii

Ministranci parafii katedralnej podzieleni są na sześć grup.
Odróżnia ich strój, stopień wyszkolenia liturgicznego, powierzane zadania
i zakres odpowiedzialności.

 

 • KANDYDACI – stanowią najmłodsza grupę. Ich zadaniem jest poznawanie obowiązków i zasad życia ministranta. Podejmują pierwsze próby wykonywania funkcji liturgicznych. Zapoznają się również ze starszymi kolegami ministrantami. Przychodzą do prezbiterium i pełnia swoja służbę bez dodatkowego stroju. Nabór do tej grupy trwa przez miesiąc wrzesień, a formacja kończy się w trzecią niedziele adwentu uroczystym przyjęciem do grona ministrantów. W rekrutacji nie ma ograniczeń wiekowych, wystarczy by kandydat był samobieżny – czyli potrafił chodzić no i oczywiście chciał zostać MINISTRANTEM.
  • Noe Pielak

 

 • MINISTRANCI MŁODSI – to ci, którzy zostali przyjęci do grona ministrantów i stanowią ich najmłodsza grupę. Uczą się właściwego wykonywania zadań liturgicznych i systematyczności w dyżurach. Poznają dokładniej zwyczaje panujące w kościele i zakrystii. Nadal przypatrują się starszym kolegom. Integrują się z ministrancką rodziną. Ich strojem jest biała komża.
  • Mikołaj Neubauer
  • Kacper Korczak
  • Patryk Markowski
  • Borys Sworowski
  • Igor Sworowski
  • Dorian Maniszewski
  • Przemysław Śrutkowski
  • Paweł Drozd
  • Kamil Kwiatkowski
  • Dawid Teofilak
  • Arkadiusz Małecki
  • Nikodem Małocha
  • Paweł Plust
  • Sebastian Szulęcki

 

 • MINISTRANCI STARSI – to kolejna grupa, którą stanowią ministranci dłużej służący przy ołtarzu. Po pierwszym pełnym roku służby najlepsi – czyli najpilniejsi MŁODSI MINISTRANCI (już po Pierwszej Komunii Świętej) biorą udział w specjalnym szkoleniu doskonalącym wiedzę i sprawność liturgiczną. Szkolenie kończy się egzaminem, a ci którzy go zdadzą są podnoszeni w godności do tytułu STARSZEGO MINISTRANTA. Oprócz komży ubierają wyróżniającą ich pelerynką. Podczas uroczystości otrzymują bardziej odpowiedzialne zadania i służą pomocą i wzorem KANDYDATOM i MŁODSZYM MINISTRANTOM.
  • Maksymilian Maniszewski
  • Bartłomiej Cisoń
  • Antoni Lebiedowicz
  • Krystian Sławiński
  • Teofilak Adam
  • Kacper Rutkowski
  • Filip Maciejewski
  • Hubert Rependa
  • Mikołaj Małocha
  • Maciej Pańko
  • Mateusz Trejder
  • Plust Stanisław
  • Paweł Kurowski
  • Adam Kołodziejczyk

 

 • LEKTORZY – to kolejna w hierarchii grupa. STARSI MINISTRANCI, którzy wykazali się właściwym zaangażowaniem w wypełnianiu dyżurów, oraz aktywnością w życiu wspólnoty ministranckiej i rozpoczęli naukę w szkole gimnazjalnej mogą rozpocząć kurs lektorski. Poznają lepiej Pismo Święte, zapoznają się z bohaterami biblijnymi. Uczą się też zasad wymowy i właściwego akcentowania oraz dykcji. Pozytywnie ukończony kurs jest zwieńczony uroczystym udzieleniem posługi lektora prze ks. Biskupa. LEKTORZY najważniejsze funkcje liturgiczne, są obarczeni dużą odpowiedzialnością. Stanowią wzór dla wszystkich młodszych kolegów, a podczas służenia wyznaczają młodszym zadania przy ołtarzu. Ich strojem jest biała alba.
  • Paweł Ziętara
  • Hubert Rutyna
  • Cezary Kołodziejczyk
  • Mateusz Sługocki
  • Michał Pańko
  • Adam Małecki
  • Tomasz Grygorowicz
  • Igor Kułakowski
  • Osial Cezary
  • Mirko Caleri
  • Łukasz Plust
  • Patryk Kufel

 

 • MINISTRANCI I LEKTORZY SENIORZY – grupę tę stanowią panowie, którzy pomimo obowiązków rodzinnych i zawodowych przychodzą i nadal służą przy ołtarzu i pełnia funkcję lektorskie. Bywa, że pełnią równocześnie funkcję kościelnego – przygotowują ołtarz, pomagają w zbieraniu ofiar. Ich strojem jest biała komża.
  • Kamil Teofilak
  • Jakub Światek
  • Jarosław Świątek
  • Aleksander Rutkowski
  • Witold Cienkowski
  • Dominik Czeszyński
  • Marek Plust
  • Mirosława Kosiec
  • Iwona Karwat
  • Adam Teofilak senior
  • Monika Wróblewska

  • Grzegorz Szumilas

  • Maciej Szperling

  • Oskar Wiśniewski

 

 • NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII – to wyróżnieni panowie, którzy na zaproszenie i polecenie ks. Proboszcza uczestniczyli w kursie dla szafarzy i otrzymali od biskupa posługę rozdzielania Komunii Świętej. Pomagają w rozdzielaniu Eucharystii, mogą zanosić Komunię Świętą chorym.
  • Andrzej Rybak
  • Bogdan Wróblewski
  • Jan Karwat
  • Juliusz Kisiel
  • Andrzej Dziduch
  • Wiesław Łaciński
  • Roman Sługocki
• Podziel się przez:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Blip
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Tumblr
 • email
 • Drukuj

4 Responses to Funkcje i zadania ministrantów naszej parafii

 1. Pokaźna „gromadka” Katedralnych ministrantów i kandydatów wciąż przybywa

 2. Z roku na rok coraz więcej i więcj przybywa Ministrantów dzięki wielkiemu sercu ks Mariusza, który swoją postawą jest wzorcem do posługi przy ołtarzu.

 3. I co raz Nas więcej do słuzby przy ołtarzu AD2012

 4. Super Grupa pod przewodnictwem ks. Mariusza Ambroziewicz jest Nas na ranie osiemdziesięciu. To może zostaniemy zauważeni przez Biskupa i przydzieli dla Naszej Grupy Ministranckiej własną salkę na zbiórki i czytania Pisma Świętego tu Mamy super wyniki.