CELE

Celem Stowarzyszenia KOSZALIŃSKI KATEDRALNY KLUB SPORTOWY jest:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych.
 2. Krzewienie kultury fizycznej i oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, turystykę i oświatę.
 4. Promocja własnego miasta  i środowiska lokalnego poza jego granicami, poprzez aktywny udział w wydarzeniach sportowych.
 5. Działalność na rzecz rozwoju integracji środowiska lokalnego, ze szczególnym wskazaniem na rzecz dzieci i młodzieży oraz osoby z dysfunkcjami, poprzez propagowanie idei sportu jako współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.
 6. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
 7. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi talentów sportowych i intelektualnych dzieci i młodzieży, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 8. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej, sportu i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu jednostki spowodowany uzależnieniami i zjawiskami patologicznymi, poprzez angażowanie w wydarzenia sportowe.
 10. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju umiejętności sportowych i promowanie takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej i oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Podziel się przez:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogger.com
 • Blip
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Tumblr
 • email
 • Drukuj