Home » Posts tagged with » uroczystość

Bóg – Honor – Ojczyzna

\

Bóg – Honor – Ojczyzna

Bóg – Honor – Ojczyzna, w Ustce przysięgali:   „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”   6 lutego 248 ochotników […]

CZYTAJCIE SŁOWO BOŻE WYRAŹNIE, ABY KAŻDY ROZUMIAŁ CO SŁYSZY…

\

CZYTAJCIE SŁOWO BOŻE WYRAŹNIE, ABY KAŻDY ROZUMIAŁ CO SŁYSZY…

2 kwietnia w koszalińskiej katedrze miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Podczas wieczornej Eucharystii ks. biskup Tadeusz Werno udzielił specjalnego błogosławieństwa starszym ministrantom z pięciu parafii dekanatu Koszalin. Po ostatnich wakacjach w parafiach: Trójcy Świętej z Kretomina, Podwyższenia Krzyża Świętego, Św. Ignacego z Loyoli, Św. Kazimierza i parafii katedralnej rozpoczął się kurs lektorski dla starszych ministrantów. W […]

GAUDETE – czyli RADUJCIE SIĘ przez duże „M”

\ \ \

GAUDETE – czyli RADUJCIE SIĘ przez duże „M”

Każde nasze spotkanie z Jezusem jest powodem do nieopisanej radości. Często radość ta może się wymykać zwykłej ludzkiej logice i przyjętym zasadom. Tak jest właśnie z Adwentem czasem, który choć jest oczekiwaniem pełnym licznych wyrzeczeń (wstawanie w środku nocy na Roraty), gonitwy przedświątecznych zakupów i spraw do załatwienia jest jednocześnie czasem radosnym. Podobnie ma się […]